2017 / 05 / 10 - 14
Shanghai International Jewelery & Gem Fair